ปฐมนิเทศนักเรียน 2559

โพสต์30 มิ.ย. 2559 21:02โดยโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิ 1
 
คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ประชุมร่วมกันก่อนวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 13 พ.ค. 2559
 
 
ą
โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ สพป.ชัยภูมิ 1,
30 มิ.ย. 2559 21:02
Comments