ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
1036100018
รหัส Smis 8 หลัก :
36010089
รหัส Obec 6 หลัก :
100018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
บ้านหนองแหนดอนกู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
Nongnaedongo
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 12 บ้านบ้านหนองแหน
ตำบล :
หนองไผ่
อำเภอ :
เมืองชัยภูมิ
จังหวัด :
ชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์ :
36240
โทรศัพท์ :
086-2468464
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน :
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
16 ก.ย.2547
อีเมล์ :
kidsada292@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
หนองไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
25 กม.