ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :

รหัส Smis 8 หลัก :

รหัส Obec 6 หลัก :

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :

ที่อยู่ :

ตำบล :

อำเภอ :

จังหวัด :

รหัสไปรษณีย์ :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

ระดับที่เปิดสอน :

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :

อีเมล์ :

เว็บไซต์ :

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:

1036100018

36010089

100018

บ้านหนองแหนดอนกู่

Nongnaedongo

หมู่ที่ 12 บ้านบ้านหนองแหน

หนองไผ่

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

36240

086-2468464

-

อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

16 ก.ย.2547

kidsada292@gmail.com

http://nnd.chaiyaphum1.co.th

เว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)

บ้านค่ายหนองไผ่โนนสำราญ

หนองไผ่

25 กม.

25 กม.